gajewski_hom

adw. Marcin Gajewski

Od stycznia 2008 roku jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel Kancelarii Adwokackiej adw. Marcin Gajewski. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, nieruchomości i rodzinnych, prawa zamówień publicznych oraz obsługą jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wyróżniony jako ekspert prawa leśnego w ramach rankingu kancelarii butikowych organizowanego przez portal Rynek Prawniczy. Posługuje się językiem angielskim. Interesują go zagadnienia prawa leśnego, prawa zamówień publicznych oraz przestępczości narkotykowej.Od stycznia 2008 roku jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel Kancelarii Adwokackiej adw. Marcin Gajewski. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, nieruchomości i rodzinnych, prawa zamówień publicznych oraz obsługą jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wyróżniony jako ekspert prawa leśnego w ramach rankingu kancelarii butikowych organizowanego przez portal Rynek Prawniczy. Posługuje się językiem angielskim. Interesują go zagadnienia prawa leśnego, prawa zamówień publicznych oraz przestępczości narkotykowej.

Kontakt e-mail: m.gajewski@gajewski-kancelaria.pl

gisman_om

adw. Aleksander Giehsmann

Od lipca 2016 roku jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów stacjonarnych prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną we współpracy z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie oraz Szkołę Prawa Austriackiego współorganizowaną przez Uniwersytet Paris Lodron w Salzburgu. Biegle włada językiem niemieckim, również prawniczym, w Kancelarii odpowiada za kontakty z klientami niemieckojęzycznymi. Posługuje się również językiem angielskim. W 2014 roku został laureatem pierwszej nagrody za najlepsze pismo procesowe II edycji Moot Court – Turniej Sądowy Konstytucyjnych Praw i Wolności organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Interesują go zagadnienia prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości gospodarczej (white-collar crime) oraz prawa leśnego i rolnego.

Kontakt e-mail: a.gisman@gajewski-kancelaria.pl

migala

adw. Marcel Migała

Od maja 2018 r. jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw cywilnych i rodzinnych. Posługuje się językiem angielskim. Interesują go zagadnienia prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa rzeczowego, a także prawa łowieckiego.

Kontakt e-mail: m.migala@gajewski-kancelaria.pl

dziadosz

apl. adw. Aleksander Dziadosz

Od stycznia 2017 roku jest wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W przeszłości aktywny członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz współpracownik organizacji pozarządowych z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta. Jest autorem publikacji z zakresu prawa leśnego oraz ochrony praw konsumenta. W Kancelarii odpowiada w szczególności za bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych, a także prowadzenie spraw odszkodowawczych. Posługuje się językiem angielskim. Interesują go zagadnienie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenta i odpowiedzialności odszkodowawczej, a także kwestie związane z prawe leśnym i rolnym, ochroną danych osobowych oraz zamówieniami publicznymi.

Kontakt e-mail: a.dziadosz@gajewski-kancelaria.pl

kwolek

Michał Kwolek

Student studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Finalista wrocławskiej edycji Lokalnego Konkursu Krasomówczego w 2018 roki. W Kancelarii odpowiedzialny w szczególności za zadania administracyjne oraz asystenturę adwokatów. Posługuje się językiem angielskim. W kręgu jego zainteresowań mieszczą się zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego.

Kontakt e-mail: m.kwolek@gajewski-kancelaria.pl